Undersöknings-protokoll

Den mest fullständiga undersökningen är att är att filma höger ögas rörelser under samtliga 8 undersökningar.

Vid undersökning av återkommande spontana yrselanfall är undersökningarna 1,2,3, 7 och 8 viktigast.

Vid undersökning av återkommande lägesrelaterad yrsel är undersökningarna 4-6 viktigast.

Spela in ett videoklipp med din mobiltelefon som är mellan 1-5 minut.

BILDHÅLLARE för 6 bilder

BILDHÅLLARE FÖR Undersökningschemat här

BILDHÅLLARE för 2 bilder