Undersöknings-instruktion

BILDHÅLLARE två bilder

Förberedelser

1. Starta kameraprogrammet på din mobiltelefon. Välj ”video”. Kontrollera att inspelningskvaliteten är HD 30 eller ställ om till denna lägsta inspelningskvalitet

2. Se ut en undersökningsplats till exempel en säng eller en mjuk matta

3. Förbered ett sätt att spela upp ljudinstruktionerna

4. Bekanta dig med de undersökningar du ska utföra. Se undersöknings protokollet här

Viktigt

För att tydliggöra diagnostiska ögonrörelser är det mycket viktigt att du själv inte kan styra eller fokusera blicken. Under undersökningarna ska du därför blunda med vänster öga (ögat som inte filmas) eller täcka över det med täckplåstret   

När du upplever yrsel: genomför en undersökning

1. Sätt dig på undersökningsplatsen

2. Tänd ljusringen på Nystagmocatcher med strömbrytaren

3. Kläm fast Nystagmocatcher så att mobiltelefonens kameralins hamnar i ringens öppning. Om din telefon har flera kameralinser, välj den dominanta linsen

4. Montera skumplast-skärmen på den svarta ringen. Skärmens bredare del ska vara mot höger sida

5. Spela upp undersökningsinstruktionerna via en annan ljudkälla än telefonens. Instruktionsljudet ska vara tillräckligt tydligt för att höras även i ditt videoklipp

6. Starta kameraprogrammet på din mobiltelefon. Välj ”video” och starta en inspelning

7. Följ instruktionerna för en 5 min lång undersökning. Tryck Nystagmocatcher mot höger öga så att ljus inte kan läcka in. Blunda med vänster öga eller täck över det med täckplåstret

Efter undersökningen                                                                                  

1. När du har avslutat videoinspelningen sparas den i telefonens internminne

2. Glöm inte att släcka ljusringens belysning igen efter undersökningen

3. Efter undersökningen behöver de inspelade ögonrörelserna tolkas

Invänta en avisering via din telefon till en chat med en yrselspecialiserad vårdgivare för resultatet och fortsatt rådgivning.